You Make Sense hjälper  individer och företag att skapa mening. Att skapa mening innebär för mig som coach att vara en katalysator för förändring som gör viktig skillnad för individen och för teamet.

Lär dig mer om hur du med hjälp av coachning, ACT och en välfungerande hjärnan kan skapa ett meningsfullt och hållbart liv.

Coaching

You Make Sense coachar individuellt eller i grupp. Coachning är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.


ACT

ACT- Att hantera stress och främja hälsa, att leva ett mer effektivt och funktionellt liv. Handlar bland annat om hur vi använder språket och tänkandet och hur det styr hur vi mår.


Välmående hjärna

Hjärnans behov kan delas in i sju delar som alla dagligen behöver tillfredsställas för att den ska fungera optimalt. Då kan vi optimera vårt välmående samtidigt som vi också optimerar vår prestation.