Om oss


Vi erbjuder coaching, förändringsledning, arbetsplats- och organisationsutveckling. Våra kunder finns både i offentlig förvaltning och privat sektor. 

I You Make Sense vill vi bidra med våra tjänster till att nå era strategiska mål och därmed önskad lönsamhet.

Det finns ett samspel mellan individ, grupp, ledarskap och organisation som direkt påverkar var och ens drivkrafter. Detta kan innebära att vi antingen jobbar vi med fel drivkraft och kanske bidrar med 75 % av vår kapacitet och blir sjuka eller så arbetar vi med rätt drivkraft och bidrar vi med 100 % av vår kapacitet och förblir friska och engagerade.

En viktig förutsättning för denna framgång är att i grunden göra en förflyttning från ”måste” till ”vill” – från en tärande pliktkänsla till inspirerande engagemang.

Andra delar som behöver utvecklas är relationer så att det skapas en psykologisk säkerhet och en organisation som kan tillvarata ett växande engagemang för de gemensamma målen.

Vi vill att Sverige ska bli ett land där människor förblir friska när de är på jobbet och som har kraft och engagemang för att aktivt bidrar till företagets utveckling och lönsamhet genom insatser för individ, grupp, ledarskap och organisation.