Lär dig hur din hjärna fungerar

och vad den behöver för ett hållbart liv


Coaching

You Make Sense coachar individer eller grupper. Coachning är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar till att maximera sin potential.


Ledning och organisation

Ett bra ledarskap genererar engagemang och ansvarstagande som lägger grunden för en organisation som präglas av effektivitet och arbetsglädje.


Hälsa och produktivitet

Det är full möjligt att skapa en arbetsplats och ett ledarskap som tillvaratar var och ens engagemang för en framgångsrik verksamhet och samtidigt upprätthåller en hållbar hälsa.


Föreläsningar och workshops

Vi erbjuder föreläsningar inom våra tjänsteområden. Vi rekommenderar till exempel vår föreläsning om hur ni kan minska negativ stress och förebygga stressrelaterad ohälsa.