Coaching


Vi är certifierade coacher och följer International Coach Federations (ICF) etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

Coachning är en kreativ och insiktsskapande process som är utmärkt för att hanterar komplexa situationer. Coachningen hjälper dig, teamet, ledningsgruppen att formulera lösningar för att skapa förflyttning mot önskvärda mål.

Vanliga utmaningar är:

 • Prioriteringar
 • Relationer
 • Balans i livet
 • Arbetssätt
 • Kommunikation
 • Konflikter
 • Självkännedom
 • Agilt ledarskap
 • Prioriteringar
 • Relationer
 • Balans i livet
 • Arbetssätt
 • Kommunikation
 • Konflikter
 • Självkännedom
 • Agilt ledarskap

COACHING AV CHEF

Fokus för coachningen är att utveckla sig själv och sitt ledarskap. 
Med utgångspunkt i det personliga ledarskapet arbetar vi med allt från organisationsfrågor till relationsfrågor och självbild. 

Vi arbetar i en fördjupad process för att möjliggöra hållbar utveckling som skapar framgång även för andra som berörs av chefens framgång

Centralt är att bli medveten om sina personliga resurser och hur de kan användas för att möta vardagliga utmaningar samt tydliggöra vägar som på bästa sätt skapar måluppfyllelse. Vi arbetar också med kommunikationskompetensen för att chefen ska kunna utveckla ett framgångsrikt team av medarbetargruppen.

Se även Ledarskapets Dimensioner 2.0 - ett av Sveriges mest strukturerade träningsprogram för ledare, under fliken LEDARSKAP OCH ORGANISATION


EXECUTIVE COACHING

Coachningen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller projektledare på högre nivå i organisationen.

Vi arbetar brett och djupt utifrån organisatoriska och personliga utmaningar som ofta är förknippade med den strategiska nivåns villkor.


TEAM COACHING

Varje team är unikt avseende mognad, sammansättning, målbilder, kompetens, individuella förhållningssätt mm. Teamcoachning syftar till att lyfta gruppen till en stark gemensam kultur som ger alla möjlighet att komma till sitt bästa och en engagerande målmedvetenhet som tar fram den gemensamma styrkan i vardagliga och utmanande situationer.


LIVSCOACHING

Syftet med livcoaching är att du ska kunna höja din livskvalitet genom att utforska och realisera det som är viktigt för dig i ditt liv.
Genom dialogen får du hjälp att se dig själv och din nuvarande situation i nya användbara perspektiv så att du kan, med större kompetens och trygghet, ta tag i det som behöver ändras i ditt liv - på jobbet eller privat - för att nå de mål som gör ditt liv ännu mer angeläget.