Ledning och organisation


LEDARSKAPETS  DIMENSIONER   2.0 - ett av Sveriges mest strukturerade träningsprogram för ledare

Ledarskapets Dimensioner bygger på positiv psykologi och modern motivationsforskning. Programmet som garnterar utveckling för ledare på alla nivåer har genomförts av mer än 6000 nöjda ledare i världen.  

Vad  skiljer Ledarskapets dimensioner från andra ledarskapsutbildningar? Handlingsplanen är den kraftfullaste delen i en ledarutbildning. Det är den plats där mål omsätts från teori till uppföljning av verkliga aktiviteter. Det är här du identifierar dina möjliga hinder, men även den plats du beskriver dina framgångar. Handlingsplanen är inget du tittar på någon gång i veckan, utan något du lever med. Den ska vara en naturlig del av din vardag. Din vardag ska handla om att sätta och nå mål. 

Hur är programmet konstruerat? Du får en strukturerad ledarskapspärm av mycket hög kvalitet. Efter varje kapitel träffar du din coach, det är 3-4 veckor mellan gångerna så att du hinner gå igenom och reflektera kring texten och ditt ledarskap. Träningen är indelad i 8 kapitel. Vi arbetar fram en personlig handlingsplan för dig att medvetet och konkret centrera ditt ledarskap kring under och efter programmet.


VI SKRÄDDARSYR PROGRAM FÖR LEDARSKAP OCH LEDINGSGRUPP

Ledarutvecklingsprogrammen syfte är att skapa en tydlig och varaktig förändring, där ledarskapet på ett tydligt sätt kan bidra till verksamhetens framgång. Programmet skräddarsys efter verksamhetens behov och såväl strukturella som kulturella/sociala mål. Beslutat program genomförs i nära samverkan med beställaren.

Vi skapar gemensamma bilder av de utmaningar och möjligheter som framtiden erbjuder. Utifrån denna analys går vi igenom den strategiska kartan med avseende på strategiska mål, fokusområden, styrande ramverk och övergripande handlingsplaner. 

En av de enskilt viktigaste framgångsfaktorerna för en ledningsgrupp är tillit och förtroende. Därför arbetar vi också med gruppens styrkor och inre kommunikation för att skapa en starkare teamkänsla.

Program skräddarsys tillsammans med beställaren. Vanligt innehåll är:

  • Analys av framtida utmaningar, externa och interna
  • Uppdatering av den strategiska kartan
  • Arbetssätt för att nå ledningsgruppens mål
  • Samverkan internt och externt
  • Teambygge - Tillit och förtroende
  • Intern och extern kommunikation
  • Hälsosam och innovativ arbetsplats

KUNDBEHOVSANALYS-PDS

PDS-analysens syfte är att utveckla och säkerställa verksamhetens framtida affärer. Fokus är att få en tydlig bild av vad kunden önskar sig av verksamheten för att vilja köpa mer. Resultatet av undersökningen är en prioriterad och rangordnad lista med önskemål som minskar köpmotståndet. Tusentals företag från börsnoterade till mindre har gjort en PDS som haft direkt påverkan på produktutbud och utformning av alla tjänster som kunden kan komma i kontakt med. Även personligt som administrativt.


KOMMUNIKATIONSKOMPETENS

Kommunikationen är nyckeln till så många dimensioner som är kopplade till en organisations framgång. Nyckelord är autenticitet, engagemang, målmedvetenhet, teamkänsla, arbetsglädje och produktivitet. Vi arbetar med alla aspekter av den personliga kommunikationen. Program för såväl grupp som individ.